Concello de Narón
Espa�ol
Entrada a Naronmail
 

Deportes Cultura
Deportes Cultura
Policía Local de Narón dameuntoke
Policía local Mocidade
Concellería de Igualdade Biblioteca de Narón
Igualdade Biblioteca de Narón
Turismo de Narón Do berce á rúa
Turismo Do berce á rúa
Outras webs Narón, Cidade Fidalga
Outras Webs Narón, Cidade Fidalga
Novas
 
PUBLICADAS AS RESOLUCIÓNS DE DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS NOS CONCELLEIROS/AS DO CONCELLO
PUBLICADAS AS RESOLUCIÓNS DE DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS NOS CONCELLEIROS/AS DO CONCELLO
Coa devandita publicación fican fixadas dun xeito definitivo as competencias delegadas nos membros do actual grupo de goberno municipal do Concello de Narón.
No boletín oficial da provincia nº 182, do 8 de agosto de 2007 aparece publicado un decreto de delegación de funcións da Alcaldía do Concello en diversos concelleiros, que ven a completar o réxime de delegacións xa acordado pola resolución dese órgano municipal do 22 de xuño de 2007.

Nesa data foron dictadas varias resolucións, procedéndose á determinación do seguinte réxime xurídico interno:

I.-Nomeamento de Tenentes de Alcalde
1º. D. José Manuel Manuel Blanco Suárez
2º. D. Guillermo Sánchez Fojo
3º. Dª. Manuela Pérez Sequeiros
4º. D. Julio Bellas Seselle
5º. D. Ángel Perfecto Castro Rico
6º. D. Manuel Antonio Ramos Rodríguez
7º. D. María Del Carmen Espada Cortizas

II.- Nomeamento de Delegados da Alcaldía.-
1º.- D. JOSÉ MANUEL BLANCO SUÁREZ
URBANISMO
- Planeamento e xestión urbanística
- Ordenanzas urbanísticas e estudos de detalle
- Plans especiais de ordenación
- Coordinación das obras de urbanización que teñan por obxectivo o desenvolvemento das previsións feitas no PXOU
- Licenzas de Obras e Apertura
- Disciplina Urbanística
OBRAS PÚBLICAS
- Relación cos diversos organismos en actuacións de obras de carácter supramunicipal
- Infraestructuras xerais, dotacións e urbanizacións urbanas
- Contratación. Seguimento e coordinación
XESTIÓN PRESUPOSTARIA
- Confección e seguimento do Orzamento
- Expedientes de modificación e habilitación de créditos
- Ingresos de Dereito Público e Privado
- Recursos económicos Internos e Externos
- Propostas de criterios para outorgar subvencións nominativas a distintas entidades

2º.- Dª. MANUELA PÉREZ SEQUEIROS
CULTURA
- Coordinación do Padroado de Cultura
- Patrimonio Etnográfico
- Historia e dinamización
- Animación socio-cultural
- Talleres culturais
- Comunicación: publicacións
- Actividades culturais non programadas polo Padroado de Cultura
- Conservación do uso de actividades na Casa da Cultura.
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades.
- Normalización lingüística
- Coordinación do Servizo Sociocomunitario
ENSINO
- Oferta educativa
- Ensino regulado
- Escolarizacion e mapa escolar
- Relacións coa Consellaría de Educación
- Certame Intercentros
- Relacións coas ANPAS
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades relacionados co ensino
BIBLIOTECAS
- Biblioteca Central
- Coordinación de actividades das bibliotecas municipais
- Promoción da lectura
- Museos

3º.- D. GUILLERMO SÁNCHEZ FOJO
DEPORTES
- Deporte Federado
- Federacións e relacións Clubes
- Escolas Deportivas
- Mantemento instalacións
- Animación Sociodeportiva
- Tempo libre, senderismo
- Deportes non federados
- Licenzas e permisos de uso das instalacións deportivas
- Información dos plans de nova construción de instalacións deportivas públicas e veciñais
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
PERSOAL E RECURSOS HUMANOS
- Relación e coordinación do persoal
- Organización e réxime interno.
- Criterios de selección e formación
- Réxime Disciplinario
- Prevención de riscos laborais
- Saúde laboral
SEGURIDADE CIDADÁ
- Coordinación da actuación da policía local
- Sinalización vial de tráfico.
- Seguridade Cidadán

4º.- Dª. MARÍA DEL CARMEN ESPADA CORTIZAS
SERVIZOS SOCIAIS XERAIS E MAIORES
Servizos Xerais
- Programas de información, orientación e asesoramento
- Programas xerais de inclusión e inserción social
- Programas de atención e prestacións económicas a familias
- Persoas Maiores
- Programas de animación sociocultural
- Centros de Atención ás Persoas Maiores
SERVIZOS SOCIAIS ESPECÍFICOS
- Igualdade
- Programas de igualdade e corresponsabilidade entre mulleres e homes
- Infancia
- Programas de atención á infancia
- Escolas Infantís Municipais
- Integración
- Programas de atención a diversidades funcionais
- Programas de autonomía persoal e atención á dependencia
- Programas de Transporte Accesible e Adaptado
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades

5º.- D. ÁNGEL PERFECTO CASTRO RICO
VÍAS PÚBLICAS: URBANAS E RURAIS
- Execución e mantemento das vías públicas: zona urbana e zona rural
- Fomento e desenvolvemento rural
- Desenvolvemento e execución de plans provinciais e doutras administracións
- Relacións coas distintas administracións en materia de infraestructuras rurais
- Convenios veciñais na zona rural
PATRIMONIO E BENS INMOBLES
- Inventario
-Xestión patrimonio Adquisición
Alleamento
Programas actuación
- Inventario de vías e parcelas municipais

6º.- D. JULIO BELLAS SESELLE
SERVIZOS
- Mantemento do alumeado público, abastecemento de augas e rede de sumidoiros.
- Relacións coa empresa mixta de augas: COSMA, S.A.
- Limpeza viaria, xardinaría e mobiliario urbano
- Mantemento de edificios, escolas e vehículos municipais
- Subministros de diverso material de mantemento

7º.- D. MANUEL ANTONIO RAMOS RODRÍGUEZ
SANIDADE
- Sanidade e Consumo.
- Representación da Alcaldía nos distintos organismos públicos con competencias nas áreas de saúde e sanidade.
- Cemiterio e policía sanitaria mortuoria
MEDIO AMBIENTE
- Promoción de áreas de recreo, espazos lúdicos e paseos marítimos
- Recuperación da flora e da fauna
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
- Representación do Concello e seguimento dos programas da Unión Europea e doutras administracións en materia de Medio Ambiente.
PROTECCIÓN CIVIL
- Coordinación dos plans de Protección Civil
- Axeitamento da Lei de Protección Civil aos Regulamentos e Ordenanzas sobre seguridade en empresas, actividades, edificacións e outros
- Responsable da creación e actividades dos grupos de pronto auxilio
TRANSPORTE PÚBLICO
- Regulamento das Licenzas de autotaxis e a súa regulación dentro do termo municipal
- Coordinación de todas as actuacións que teñen por obxecto a mellora do transporte público
- Regulamentos e ordenanzas sobre transporte

8º.- Dª. MARÍA DEL MAR GÓMEZ CASAL
TURISMO
- Estudo Inventario de instalacións de interese turístico
- Confección de guías e documentación turística
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades.
- Coordinación con outras administracións públicas en materia de promoción turística
FESTAS E OCIO
- Coordinación e organización de actividades de ocio e eventos lúdicos
- Festas
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
FEIRAS E MERCADOS
- Promoción de feiras e mercados
PROTOCOLO
- Organización de eventos protocolarios municipais

9º.- Dª. NATALIA HERMIDA RICO
MOCIDADE
- Promoción xuvenil Oficina de Informacion e Orientación
Consello Local da Mocidade
- Coordinación con outros servizos Ensino
- Formación e Emprego
- Actividades xuvenís
- Coordinación demais administracións
- Propostas de criterios para outorgar subvencións a entidades
FORMACIÓN LABORAL E EMPREGO
- Formación Laboral
- Programas de Formación: Plan FIP, FSE
- Programas de accións formativas municipais e convenios con entidades
- Centro Municipal de Formación
- Emprego
- Xestión do Centro asociado ao Servizo Galego de Colocación
- Programas de información e orientación laboral
- Plans de estratexia de inserción laboral: convenios de prácticas e outros
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
- Relación coas entidades veciñais
- Desenvolvemento do Regulamento de Participación Cidadá e coordinación dos consellos sectoriais.
- Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades.


III.- Nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local.-
D. José Manuel Manuel Blanco Suárez
D. Guillermo Sánchez Fojo
Dª. Manuela Pérez Sequeiros
D. Julio Bellas Seselle
D. Ángel Perfecto Castro Rico
D. Manuel Antonio Ramos Rodríguez
D. María Del Carmen Espada Cortizas
Últimas novasu Tódalas novas

<<< Xaneiro 2019 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
23
25
26
27
29
30
 
Eventos do Concello
   
 
Concello de Narón - Aviso legal