Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Agenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello (videoconferencia)
Fecha
28/1/2021
Hora
19.00
Contenido
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 2.- PROPOSTA PARA A RENUNCIA A PARTICIPAR O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE NARÓN COA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL NA SOLICITUDE DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA PARA A CREACIÓN, MANTEMENTO E REFORZO DOS SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN 2021 3.- PROPOSTA SOBRE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2021 4.- PROPOSTA SOBRE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE NARÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) "POS+ 2021" DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 5.- PROPOSTA SOBRE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE NARÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) "POS+ ADICIONAL 1/2021" DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TERRAZAS DOS LOCAIS DE HOSTALARÍA 7.- DAR CONTA DOS INFORMES DO CUMPRIMENTO DE PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 4º TRIMESTRE DE 2020 (CONCELLO, PADROADO DA CULTURA E COSMA). 8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOLICITANDO QUE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA CEDA A TITULARIDADE AO CONCELLO DE NARÓN DAS ESTRADAS DE TITULARIDADE PROVINCIAL QUE DISCORRAN POLA ZONA URBANA DO NOSO CONCELLO 9.- MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE NARÓN PARA A CREACIÓN DUN FONDO EXTRAORDINARIO NOS ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA DE 2021 DESTINADOS Á LOITA CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 10.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES 11.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO 12.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Octubre 2022 >>>

LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es