Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Agenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Fecha
24/2/2022
Hora
19.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES( 27-01-2022 E 07-02-2022).

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA.

3.- PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2022 .

4.- PROPOSTA DE REXEITAMENTO DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS Á RPT 2022 E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MESMA.

5.- PROPOSTA DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DO MEDIO AMBIENTE COSMA S.A.

6.- PROPOSTA DE ACREDITACIÓN DOS REQUISITOS ESIXIDOS PARA A AUTORIZACIÓN DA CESIÓN DO CONTRATO DENOMINADO "REVISIÓN E REDACCIÓN DUN NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE NARÓN " E DISPOSICIÓN DO GASTO A FAVOR DA ENTIDADE CESIONARIA.

7.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 4º TRIMESTRE DE 2021 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).

8.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2105/2012.

9.- MOCIÓN DO PP PARA LEVAR A CABO A POSTA EN MARCHA DOS VIAIS DE ACCESO E APARCAMENTO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE.

10.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA E PSdeG-PSOE SOBRE NOMEAMENTO DE MULLER DO ANO 2022.


11.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR A HOMOLOGACIÓN DAS PISTAS DE ATLETISMO E PROTOCOLO COVID PARA O USO DOS VESTIARIOS.

12.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA, PSdeG-PSOE E BNG CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.

13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA, Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E AO CONCELLO DE NARÓN, A QUE SE ADHIRAN AO PACTO DE ESTADO POR FERROL.

14.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

15.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

16.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Febrero 2023 >>>

LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Eventos do Concello
www.naron.es