Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Agenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Fecha
30/6/2022
Hora
9.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (26-05-2022).

2.- PROPOSTA DE INCLUSIÓN DE CAMIÑO SITO NO LG.DE PRADOS-SAN XIAO NO INVENTARIO MUNICIPAL DE VÍAS DO CONCELLO DE NARÓN.

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 13/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 3/2022 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS.

5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN. PLAN NORMATIVO 2022.

6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE INTERVENCIÓN NA EXECUCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS. PLAN NORMATIVO 2022.

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE NARON.

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS, DISEMINADAS E NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON.

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO BORRADOR DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS).

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DUN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE NARÓN E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, PARA OS CURSOS ACADÉMICOS 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 E 2025-2026.

11.- DAR CONTA DA EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS E DOS MOVEMENTOS DE TESOURERÍA POR OPERACIÓNS ORZAMENTARIAS E NON ORZAMENTARIAS CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021.

12.- DAR CONTA DA EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS E DOS MOVEMENTOS DE TESOURERÍA POR OPERACIÓNS ORZAMENTARIAS E NON ORZAMENTARIAS CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2022.

13.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA DO ORGULLO LGTBI.

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE PROPOSTA DUN PLAN DE TRABALLO POLA MELLORA DO TRANSPORTE PÚBLICO NO CONCELLO DE NARÓN

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF).

16.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE A PROPOSTA AO GOBERNO DE ESPAÑA DUN PLAN DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DAS FAMILIAS E A ECONOMÍA ESPAÑOLA.

17.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DAS DIFICULTADES QUE ESTÁN ATRAVESANDO AS EXPLOTACIÓNS PRODUTORAS DE CARNE EN GALICIA.

18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG INSTANDO AO GOBERNO DE NARÓN A QUE RECLAME A TITULARIDADE DA ESTRADA DE CASTELA Á XUNTA DE GALIZA.

19.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA E PSdeG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA AO ACONDICIONAMENTO E MODERNIZACIÓN DA ESTRADA DE CEDEIRA AC-566.

20.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

21.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACIÓN DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

22.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Marzo 2023 >>>

LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es