Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Agenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Fecha
29/9/2022
Hora
9.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2.- TOMA DE RAZÓNN DA RENUNCIA DUN CONCELLEIRO DE TERRA GALEGA E SOLICITUDE Á XUNTA ELECTORAL CENTRAL DE NOMEAMENTO DE SUBSTITUTA AO ANTERIOR.

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO CONCELLO DE NARÓN.

4.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2023.

5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021.

6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
22/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 04/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº
18 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS.

8.- PROPOSTA DE INICIACIÓN DUN PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN PARCIAL DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA SOBRE A EMISIÓN DUNHA LIQUIDACIÓN DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS.

9.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DO CONCELLO PLENO.

10.- PROPOSTA DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, FORMULACIÓN DE APERCIBIMENTO E ESTABLECEMENTO DE PROTOCOLO NO MARCO DO CONTRATO DE SERVIZO DE RECOLLIDA RSU E LIMPEZA VIARIA.

11.- PROPOSTA DE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO NO POS+ADICIONAL 2/2022 2ª FASE.

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DO MEDIO AMBIENTE COSMA, S.A.

13.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2015/2012- 2º TRIMESTRE 2022

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA LOITAR CONTRA A OCUPACIÓN ILEGAL E MELLORAR A CONVIVENCIA VECIÑAL E A PROTECCIÓN DA SEGURIDADE DAS PERSOAS E COUSAS NAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE CONTRIBUCIÓN (IBI), ASÍ COMO A APROBACIÓN DUNHA REBAIXA DOS IMPOSTOS DOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ( RODAXE)

16.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA, PSdeG-PSOE E BNG DE APOIO Á ILP PROMOVIDA POLA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA.

17.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE GRAVAMES DE CARÁCTER TEMPORAL A ENTIDADES BANCARIAS E ENERXÉTICAS.

18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DA NON DISCRIMINACIÓN DOS CAMPAMENTOS URBANOS EN NARÓN E DE TODAS AS ACTIVIDADES LÚDICAS MUNICIPAIS.

19.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES.

20.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO.

21.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS.


Volver


<<< Marzo 2023 >>>

LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es