Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Agenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Fecha
24/11/2022
Hora
19.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2.- DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE A DESIGNACIÓN DE TENIENTES DE ALCALDE, DELEGADOS DA ALCALDÍA, E MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DOUTROS ACORDOS.

3.- PROPOSTA DE INADMISIÓN DUN RECURSO PRESENTADO CONTRA A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO CONCELLO DE NARÓN.

4.- PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 04/2022

5.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DUN PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN PARCIAL DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA SOBRE A EMISIÓN DUNHA LIQUIDACIÓN DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS.

6.- PROPOSTA DE INICIACIÓN DUN PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN PARCIAL DE ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 27/2022 SUBEXPEDIENTE Nº 01/2022 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 1 XERAL DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN.

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN NORMATIVO DO CONCELLO DE NARÓN 2023.

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 28/2022 SUBEXPEDIENTE Nº 06/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

11.- PROPOSTA SOBRE RECOÑECEMENTO DE OBRIGAS PROCEDENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CON CARGO AO ORZAMENTO DO ANO 2022, DERIVADAS DOS GASTOS EFECTIVOS DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DO PERÍODO DE XANEIRO A DECEMBRO DE 2021, AO CONCELLO DE FERROL.

12.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2105/2012.

13.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO 25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA.

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE URBANIZACIÓN DA DP-5406, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES.

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA SOLICITAR AO GOBERNO DE ESPAÑA A NON REVISIÓN DO DELITO DE SEDICIÓN.

16.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

17.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACIÓN DE CONTA RESOLUCIONS ÓRGANOS DE GOBERNO

18.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Febrero 2023 >>>

LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Eventos do Concello
www.naron.es