Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
26/5/2022
Hora
19.00
Contenido
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (28-04-2022).

2.- PROPOSTA SOBRE DENEGACIÓN RECLAMACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDADE DO CAMIÑO S217, SITO NO LUGAR DA FRAGA-SAN XIAO.

3.- PROPOSTA DE REAXUSTE DE ANUALIDADES NO CONVENIO DO PROGRAMA XANTAR NA CASA.

4.- PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 03/2022 .

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DAS DIRECTRICES TÉCNICAS PARA O EXERCIZO DA XESTIÓN RECADATORIA EN PERIODO VOLUNTARIO DA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POLA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL COMPAÑÍA DE SERVIZOS MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO, SA.

6.- PROPOSTA DE INICIACIÓN DUN PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN DUNHA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA A UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A LIQUIDACIÓN DO IIVTNU DE DONA MARÍA JOSEFA DURÁN SUEIRAS .

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
10/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 02/2022 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

8.- PROPOSTA RELATIVA AO PAGO DA "ORGANIZACIÓN DO MEMORIAL ADOLFO ROS-VOLTA Á RÍA 2021" AO CONCELLO DE NEDA.

9.- PROPOSTA DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES NO MARCO DA EXECUCIÓN DO CONTRATO DENOMINADO "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR".

10.- PROPOSTA DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DE MEDIO AMBIENTE COSMA, S.A.

11.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 1º TRIMESTRE DE 2022 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA.

12.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2105/2012.

13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA A SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE MEDIDA DE GRAZA DE INDULTO A XESÚS ANXO LÓPEZ PINTOS.

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO DA REDUCIÓN DO IVE AOS SALÓNS DE PEITEADO E IMAXE PERSOAL.

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA INSTAR AP GOBERNO DO CONCELLO DE NARÓN A QUE LEVE A CABO UNHA CAMPAÑA SOBRE O CONTROL DA POBOACIÓN DE GAIVOTAS.

16.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE A LGTBIFOBIA.

17.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

18.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO.

19.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS.

Volver


<<< Xaneiro 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es