Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
29/9/2022
Hora
9.00
Contenido
ORDE DO DÍA: 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 2.- TOMA DE RAZÓNN DA RENUNCIA DUN CONCELLEIRO DE TERRA GALEGA E SOLICITUDE Á XUNTA ELECTORAL CENTRAL DE NOMEAMENTO DE SUBSTITUTA AO ANTERIOR. 3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO CONCELLO DE NARÓN. 4.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2023. 5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021. 6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 22/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 04/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. 8.- PROPOSTA DE INICIACIÓN DUN PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN PARCIAL DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA SOBRE A EMISIÓN DUNHA LIQUIDACIÓN DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS. 9.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DO CONCELLO PLENO. 10.- PROPOSTA DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, FORMULACIÓN DE APERCIBIMENTO E ESTABLECEMENTO DE PROTOCOLO NO MARCO DO CONTRATO DE SERVIZO DE RECOLLIDA RSU E LIMPEZA VIARIA. 11.- PROPOSTA DE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO NO POS+ADICIONAL 2/2022 2ª FASE. 12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DO MEDIO AMBIENTE COSMA, S.A. 13.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2015/2012- 2º TRIMESTRE 2022 14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA LOITAR CONTRA A OCUPACIÓN ILEGAL E MELLORAR A CONVIVENCIA VECIÑAL E A PROTECCIÓN DA SEGURIDADE DAS PERSOAS E COUSAS NAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE CONTRIBUCIÓN (IBI), ASÍ COMO A APROBACIÓN DUNHA REBAIXA DOS IMPOSTOS DOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ( RODAXE) 16.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA, PSdeG-PSOE E BNG DE APOIO Á ILP PROMOVIDA POLA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA. 17.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE GRAVAMES DE CARÁCTER TEMPORAL A ENTIDADES BANCARIAS E ENERXÉTICAS. 18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DA NON DISCRIMINACIÓN DOS CAMPAMENTOS URBANOS EN NARÓN E DE TODAS AS ACTIVIDADES LÚDICAS MUNICIPAIS. 19.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES. 20.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO. 21.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS.

Volver


<<< Outubro 2022 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es