Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
27/10/2022
Hora
19.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES ( 29-09-2022 E 10-10-2022).

2.- DACIÓN DE CONTA DA COMUNICACIÓN DA XUNTA ELECTORAL CENTRAL SOBRE DESIGNACIÓN DUNHA CONCELLEIRA DE TERRA GALEGA E CONSEGUINTE TOMA DE POSESIÓN.

3.- PROPOSTA DE INCLUSIÓN DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DAS TARIFAS DE TAXI DO CONCELLO DE NARÓN.

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 2023.

6.- PROPOSTA DE DITAME SOBRE ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACORDOS EN MATERIA DE SANEAMENTO.

7.- PROPOSTA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 11/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 01/2022 POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO DO PADROADO DA CULTURA.

8.- PROPOSTA DE DITAME SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 24/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 5/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

9.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 3º TRIMESTRE DE 2022 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).

10.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA NEGOCIAR COA SAREB A CESIÓN DE VIVENDAS VALEIRAS UBICADAS NESTE CONCELLO E ADEMAIS FACER UN PROGRAMA DE VIVENDAS TUTELADAS PARA PERSOAS DE IDADE AVANZADA.

11.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR A ADQUISICIÓN POR PARTE DO CONCELLO DO ANTIGO COLEXIO DE CHAMORRO.

12.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE AS OBRAS DE "HUMANIZACIÓN DA RÚA A SOLAINA".

13.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA, PSdeG-PSOE E BNG PARA SOLICITAR A INCORPORACIÓN DE INVESTIMENTOS NO CONCELLO DE NARÓN NOS ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O ANO 2023.

14.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

15.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

16.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS


Volver


<<< Febreiro 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Eventos do Concello
www.naron.es