Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
30/11/2023
Hora
19.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES (26-10-
2023 E 16-11-2023).

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO INVENTARIO DE VÍAS DO CONCELLO DE NARÓN.

3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓN DUNHA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE "APROBACIÓN DUNHA MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS (PES) DO CONCELLO DE NARÓN PARA OS ANOS 2021,2022 E 2023."

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE COMPOÑENTES NO CONSELLO SECTORIAL DE IGUALDADE .

5.- PROPOSTA DE CANCELACIÓN DA GARANTÍA DEPOSITADA POLA EMPRESA "OHL SERVICIOS INGESAN S.A.", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓN DUNHA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE RECTIFICACIÓN DUN ACORDO PLENARIO DE DATA 28/09/2023.

7.- DAR CONTA DUNHA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DA VIXENCIA DA APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TERRAZAS DOS LOCAIS DE HOSTALARÍA ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2024.

8.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 3º TRIMESTRE DE 2023 ( CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).

9.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA " EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO 16 DA ORDE HAP/2105/2012.

10.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA AMPLIAR VESTIARIOS DE RÍO SECO E CREACIÓN DE PROXECTO DE MELLORA XERAL NAS INSTALACIÓNS.

11.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE RECLAMANDO A "MODIFICACIÓN DA ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE NARÓN PARA FACILITAR O ANTICIPO DA CONCESIÓN DE PAGO ÁS ENTIDADES BENEFICIARIAS".

12.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA A MELLORA DE APARCADOIROS DE PROXIMIDADE NA CONTORNA DAS VIVENDAS DO BISPO.

13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR CON MOTIVO DA INTERPORSICIÓN DUN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A LEI DE ORDENACIÓN INTEGRADA DO LITORAL, APROBADA POLO PARLAMENTO DE GALICIA O PASADO 4 DE XULLO.

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O ARRANXO DAS DEFICIENCIAS DO "BOWL" DE PIÑEIROS.

15.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES.

16.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACIÓN DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO.

17.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS


Volver


<<< Decembro 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Eventos do Concello
www.naron.es