Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/46/2015
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE RECADACIÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELLO DE NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
27-10-2015
Publicación anuncio:
09-11-2015
Límite presentación ofertas:
24-11-2015
Apertura ofertas:
Útima modificación:
12-01-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 214, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:
 
O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 
O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
O xefe do servizo de Intervención e Facenda, D. Manuel G. Antón Villamil
 
O Concelleiro delegado de Xestión Presupostaria, D. Pablo Villamar Díaz.
 
 
Secretario da Mesa
 
O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 100.000,00 EUROS MÁIS IVE
Prego técnico: prego técnico lixo.pdf
Prego administrativo: prego administrativo lixo.pdf
Observacións: 

 O VINDEIRO XOVES DÍA 10 DE DECEMBRO DE 2015, ÁS 13 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO.
O VINDEIRO VENRES DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2015, ÁS 12: 45 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 28/12/2015
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 60.000,00 EUROS MÁIS IVE
ADXUDICATARIO: Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico SA
FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 29/12/2015

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es