Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/53/2015
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA DOS SERVIZOS BIBLIOTECARIOS DA REDE BIBLIOTECARIA MUNICIPAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
29-10-2015
Publicación anuncio:
16-11-2015
Límite presentación ofertas:
01-12-2015
Apertura ofertas:
Útima modificación:
01-02-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 219, DE 16 DE NOVEMBRO
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:
 
O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 
O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
A encargada da Biblioteca Pública Municipal, Dna. Ainhoa González Rodríguez
 
A concelleira delegada de Cooperación no Ensino e Bibliotecas, Dna. Mercedes Taibo Rey.

Importe de licitación: 101.603,57 EUROS MÁIS IVE
Observacións: 

 DETECTADO UN ERRO NO ANUNCIO DE LICITACIÓN PUBLICADO NO BOP NÚMERO 214 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA DOS SERVIZOS BIBLIOTECARIOS DA REDE BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, QUEDA EN SUSPENSO A LICITACIÓN ATA A PUBLICACIÓN DUN NOVO ANUNCIO DE LICITACIÓN NOS VINDEIROS DÍAS.
NO ANEXO VIII DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE INCLÚE O PERSOAL QUE HAI QUE SUBROGAR, EN RELACIÓN Á BIBLIOTECARIA DA AXENCIA DE LECTURA DA GÁNDARA E Á XORNADA QUE VÉN REALIZANDO, DONDE PON 10 H./SEMANA DEBE DICIR 15,5 H./SEMANA.

OS DATOS QUE SE INCLÚEN NO ANEXO VIII EN REFERENCIA AO PERSOAL QUE HAI QUE SUBROGAR SE SUBSTITÚEN POLOS SEGUINTES:
 


Importe líquido
a percibir


Base de cotización*


Custe empresa
Bibliotecaria


865,52 €


944,38 €


1.239,50 €
Auxiliares (2)


693,12 €


756,30 €


992,75 €
Bibliotecaria 15,5 h.


333,85 €


356,50 €


467,91 €
 
 *inclúe as pagas extras prorrateadas
 
O VINDEIRO XOVES DÍA 10 DE DECEMBRO DE 2015, ÁS 13:30 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO
O VINDEIRO MARTES DÍA 22 DE DECEMBRO DE 2015, ÁS 11:30 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER EN SESIÓN PÚBLICA A DAR CONTA DA RATIFICACIÓN DO INFORME TÉCNICO E Á APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 18/01/2016
ADXUDICATARIO: EULEN SA
IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 86.000,00 EUROS MÁIS IVE.

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 27/01/2016

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es