Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/9/2016
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE MANTEMENTO DOS CAMPOS DE HERBA ARTIFICIAL DO CADAVAL E DO VAL DE NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
31-03-2016
Publicación anuncio:
08-04-2016
Límite presentación ofertas:
23-04-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
02-09-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 66, DE 8 DE ABRIL DE 2016
Composición da mesa:  Presidente da Mesa: O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións. Vogais: O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións. A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións. O administrador-xerente do Servizo de Deportes, D. Rafael Flores Veiga.  O concelleiro delegado de Deportes, D. Román Romero Franco.  Secretario da Mesa O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
Importe de licitación: 18.181,82 EUROS MÁIS 3.818,18 EUROS DE IVE
Prego administrativo: PREGO ADM MANTEM CAMPOS.pdf
Observacións:  O vindeiro martes, día 3 de maio de 2016 ás 12 horas procederase en sesión pública á apertura do sobre B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN QUE DEPENDAN DUN XUÍZO DE VALOR NON CUANTIFICABLE POR FÓRMULA, no segundo andar da Casa do Concello.O vindeiro venres, día 27 de maio de 2016, ás 11:40 horas procederase en sesión pública a dar conta da valoración do informe técnico emitido, e á apertura do sobre C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA, no segundo andar da Casa do Concello

DATA DE ADXUDICACIÓN: 09-08-16
ADXUDICATARIO: RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL SL
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 11.035,20 euros (IVE engadido) para os dous anos de duración do contrato
FORMALIZACIÓN: 29-08-16
Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es