Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/15/2016
Situación: Adxudicado
Descrición: TRABALLOS TÉCNICOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE CATRO PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIOCOMUNITARIO NO EIDO DO BENESTAR SOCIAL DA CIDADANÍA
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
03-06-2016
Publicación anuncio:
10-06-2016
Límite presentación ofertas:
25-06-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
14-11-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 110, DE 10 DE XUÑO DE 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.Vogais:O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.O xefa do servizo Sociocomunitario, Dna. Yolanda Martínez García. A concelleira delegada de Formación, Turismo, Novas Tecnoloxías e Mocidade e Lecer, Dna. Natalia Hermida Rico.Secretario da MesaO xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: Lote 1: 24,79 euros/hora máis 5,21 euros correspondentes ao IVE ata un importe máximo de 9.720,00 euros. Lote 2: 67,26 euros/hora máis 14,12 euros correspondentes ao IVE, ata un importe máximo de 35.000,00 euros. Lote 3: 31,88 euros/hora máis 6,69 euros correspondentes ao IVE ata un importe máximo de 8.100,00 euros. Lote 4: 27,01 euros/hora máis 5,67 euros correspondentes ao IVE, ata un importe máximo de 69.128,00 euros.
Prego técnico: prego técnico.pdf
Prego administrativo: prego administrativo.pdf
Observacións: 

 O vindeiro venres día 8 de xullo de 2016 ás 12:15 horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder en sesión pública a dar conta da documentación administrativa e proceder á apertura do sobre B: Documentación técnica para a valoración dos criterios de adxudicación que dependan dun xuízo de valor non cuantificable por fórmula, no segundo andar da Casa do Concello.O vindeiro xoves día 18 de agosto de 2016 ás 11:00 horas reunirse a Mesa de Contratación para dar conta do informe técnico de valoración emitido e proceder á apertura do sobre C: Proposición económica, no segundo andar da Casa do Concello.

LOTE 1: 

DATA DA ADXUDICACIÓN: 14 de outubro de 2016

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 21,00 EUROS/HORA MÁIS 4,41 EUROS DE IVE ata un importe máximo de 13.608,00 euros máis IVE.

ADXUDICATARIO: Senes Cit SL

LOTE 2:

DATA DA ADXUDICACIÓN: 27 de outubro de 2016

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 65,00 EUROS/HORA MÁIS 13,65 EUROS DE IVE ata un importe máximo de 55.900,00 euros máis IVE.

ADXUDICATARIO: Servicios Deportivos de Galicia SL

LOTE 3:

DATA DA ADXUDICACIÓN: 14 de outubro de 2016

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 26,00 EUROS/HORA MÁIS 5,46 EUROS DE IVE ata un importe máximo de 10.920,00 euros máis IVE.

ADXUDICATARIO: Senes Cit SL

 

 

LOTE 4:

DATA DA ADXUDICACIÓN: 28 de outubro de 2016

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 24,50 EUROS/HORA MÁIS 5,15 EUROS DE IVE ata un importe máximo de 98.947,69 euros máis IVE.

ADXUDICATARIO: Gestión Plus SLU

 

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es