Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/21/2016
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E REPARACIÓN DAS ÁREAS DE XOGOS INFANTÍS E BIOSALUDABLES
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
03-06-2016
Publicación anuncio:
22-06-2016
Límite presentación ofertas:
01-08-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
07-02-2017
Medio publicación anuncio: DOUE de 22 de xuño de 2016, BOE e BOP
Composición da mesa: Segundo a cláusula 15 do Prego de cláusulas administrativas particulares, a mesa de contratación está integrada por:

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde-Presidente ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

Secretario Xeral do Concello
Interventora Xeral do Concello
Encargado de Servizos Externos
Concelleiro delegado de Servizos

Secretario da mesa: O Xefe da Sección de Contratación ou persoal funcionario do departamento que o substitúa
Importe de licitación: 165.289,26 euros IVE non incluído
Prego administrativo: prego administrativo parques.pdf
Observacións: O vindeiro venres, día 5 de agosto de 2016, ás 13:00 horas procederase en sesión pública a dar conta da documentación administrativa (sobre 0), e á apertura do sobre 1: REFERENCIAS TÉCNICAS, no segundo andar da Casa do Concello.
O vindeiro martes, día 13 de setembro de 2016, ás 12:00 horas procederase en sesión pública a dar conta do informe técnico emitido e á apertura do sobre 2: oferta económica e melloras, no segundo andar da Casa do Concello.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 14 de novembro de 2016.
IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 125.619,84 EUROS IVE non incluído
ADXUDICATARIO: JARDINERÍA ARCE SL DATA DE FORMALIZACIÓN: 15 DE DECEMBRO DE 2016
Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es