Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/64/2012
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO INTEGRAL DE COMEDORES ESCOLARES NOS CEIP DE A SOLAINA, A GÁNDARA, VIRXE DO MAR E O FEAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
01-08-2012
Publicación anuncio:
06-08-2012
Límite presentación ofertas:
21-08-2012
Apertura ofertas:
Útima modificación:
20-12-2012
Medio publicación anuncio: BOP Nº148 DO 6 DE AGOSTO DE 2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde-Presidente.
Vogais: D. María del Carmen Espada Cortizas, Concelleira delegada de Ensino, Bibliotecas e Igualdade.
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral.
D. Manuel Guillermo Antón, Interventor Xeral Acctal.
D. Alfonso Filgueira López, xefe do servizo Sociocomunitario.
 
Secretario Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación.

Importe de licitación: 73.750,00 EUROS
Prego administrativo: PREGOS COMEDORES.pdf
Observacións: 

O luns 27 de agosto de 2012 ás doce horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B: Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes no segundo andar da casa do concello.
Vista a existencia de contradiccións entre o prego técnico e o administrativo en relación á puntuación das ofertas, comunícaselles aos licitadores que prevalecen os criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares
O vindeiro martes, 4 de setembro de 2012 ás doce horas reunirase a Mesa de contratación para proceder á apertura pública do sobre C: Criterios valorables en cifras ou porcentaxes no segundo andar da Casa do Concello.
ADXUDICATARIO: VILLASENÍN S.A.
PREZO DO CONTRATO (INCLUINDO APORTACIÓN FAMILIA): 
        - PREZO POR XANTAR: 4 EUROS (IVE INCLUIDO)
        - PREZO POR ALMORZO. 1,50 EUROS (IVE INCLUIDO)
DATA DE ADXUDICACIÓN:  11/09/2012
SINATURA DO CONTRATO:  11/09/2011

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es