Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/19/2016
Situación: Adxudicado
Descrición: TRABALLOS DE XESTIÓN DA AULA CEMIT E IMPARTICIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS NA ZONA RURAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: BERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
13-06-2016
Publicación anuncio:
23-06-2016
Límite presentación ofertas:
08-07-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
30-09-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 119, DO 23 DE XUÑO DE 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa: O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.Vogais:O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións. A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións. O técnico de grado medio de Información e Comunicación, D. Manuel Rodríguez Álvarez, ou técnico que o substitúa.A concelleira delegada de Novas Tecnoloxías, D. Natalia Hermida Rico. Secretario da MesaO xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 18 EUROS/HORA
Prego técnico: PREGO TÉCNICO.pdf
Prego administrativo: PREGO ADMINISTRATIVO.pdf
Observacións: 

 O vindeiro xoves día 21 de xullo de 2016 ás 10:30 horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder en sesión pública a dar conta da documentación administrativa e proceder á apertura do sobre B: Documentación técnica para a valoración dos criterios de adxudicación que dependan dun xuízo de valor non cuantificable por fórmula, no segundo andar da Casa do Concello.O vindeiro venres día 29 de xullo de 2016 ás 10:40 horas reunirase a Mesa de Contratación para dar conta da avaliación do informe técnico emitido e proceder á apertura do sobre C: Proposición económica, no segundo andar da Casa do Concello. 
ADXUDICACIÓN: 29/09/2016
ADXUDICATARIO: TELEMÁTICA GALICIA SL
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 13,50 EUROS/HORA ATA UN LÍMITE MÁXIMO DE 56.700 EUROS PARA OS DOUS ANOS DE DURACIÓN DO CONTRATO
 

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es