Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/64/2015
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO DE RISCOS LABORAIS NO CONCELLO DE NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
19-09-2016
Publicación anuncio:
22-09-2016
Límite presentación ofertas:
07-10-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
28-02-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 181, de 22 de setembro de 2016
Composición da mesa: 

 A Mesa de Contratación estará composta polos seguintes membros:-Presidente: D. José Manuel Branco Suárez -Vocais: D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli Secretario Xeral, Dna. María do Pilar Canzobre Méndez, Interventora Xeral, D. Pablo Mauriz Romero, Delegado da área de Persoal, Dna. María de los Angeles Manteiga Fulgueira,  Xefa do Servizo de Recursos Humanos. Actuará como Secretario o Xefe da Sección de Contratación.O presidente poderá ser subtituído pola Primeira Tenente de Alcalde e o concelleiro delegado por calquera outro do seu grupo municipal. O persoal funcionario poderá ser substituído por calquera outro membro do seu departamento.

Importe de licitación: PREZO DO CONTRATO IVE INCLUÍDO: 144.000,00 EUROS, segundo os prezos unitarios indicados no apartado de observacións
Prego administrativo: PREGO ADM PREVENCIÓN.pdf
Observacións: 

 a) Especialidades técnicas e vixilancia da saúde colectiva:Especialidades técnicas: 5.845,60 euros/ano máis 1.227,58 euros correspondentes ao IVEVixilancia na saúde colectiva: 1.000,00 eurosTotal: 6.845,60 euros IVE non incluídob) Vixilancia na saúde individual: 53,51 euros/exame de saúde c) Revisións: Xinecolóxicas: 120 euros (media anual 60)Urolóxicas: 110 euros (media anual 43)Total: 230 euros
Solicitada aclaración por unha empresa en relación á presencia do recurso preventivo nos traballos que así se requira, achegamos informe do Inspector Xefe do SPEIS de Narón en resposta á dita cuestión.O vindeiro venres, día 14 de outubro de 2016 ás 12:00 horas reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A e apertura do sobre B de criterios de valoración que dependen dun xuízo de valor, no segundo andar da Casa do Concello.
O vindeiro luns 19 de decembro de 2016 ás 13:00 horas reunirase a Mesa de Contratación en sesión pública para dar conta do informe técnico emitido e apertura do sobre C correspondente á proposición económica e criterios de valoración automática, no segundo andar da Casa do Concello.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 10/02/2017
ADXUDICATARIO: Consultoría Integral de Prevención de Riesgos Laborales SL
IMPORTE DA ADXUDICACIÓN (para os catro anos de duración do contrato):  a) Especialidades técnicas e vixilancia da saúde colectiva:Especialidades técnicas:15.500,00 euros máis 3.255,00 euros correspondentes ao IVE;Vixilancia na saúde colectiva: 3.000,00 euros b) Vixilancia na saúde individual:38 euros/exame de saúde ata un importe máximo de 30.400,00 euros c) Revisións: Xinecolóxicas: 90 euros ata un importe máximo de 29.160,00 euros ;Urolóxicas: 80 euros ata un importe máximo de 38.080,00 euros.
FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 28/02/2017

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es