Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/112/2015
Situación: Formalizado
Descrición: MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA DAS VIVENDAS DO BISPO, RÚA CONCEPCIÓN ARENAL E RÚA BISPO ARGAIA (Actuación incluída no Plan de Acción Social PAS 2015)
Tipo de contrato: Suministros
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
19-09-2016
Publicación anuncio:
22-09-2016
Límite presentación ofertas:
07-10-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
05-05-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 181, de 22 de setembro de 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:
 
O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 
O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
O encargado dos Servizos Externos, D. Francisco García Gato.
 
O concelleiro delegado de Obras Públicas, D. Juan Pablo Mauriz Romero.
 
 
Secretario da Mesa
 
O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 95.040,00 EUROS MÁIS 19.958,40 EUROS DE IVE (TOTAL: 114.998,40 EUROS)
Prego administrativo: PREGO ADM ILUM VIVENDAS BISPO.pdf
Observacións: 

 O vindeiro venres, día 21 de outubro de 2016 ás 12:30 horas reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A e apertura do sobre C da oferta económica e referencias valorables automáticamente, no segundo andar da Casa do Concello.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 03/04/2017
ADXUDICATARIO: Airis Technology Solutions SL
IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 63.245,77 EUROS (IVE incluído)
DATA DA FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 19/04/2017

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es