Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/45/2016
Situación: En trámite
Descrición: CONSTRUCIÓN DE MINIPISTAS POLIDEPORTIVAS EN PARQUES DE A GANDARA E STA. TEGRA (Obra incluída no Plan de Aforro e Investimento-PAI 2016)
Tipo de contrato: Obras
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
Publicación anuncio:
18-10-2016
Límite presentación ofertas:
14-11-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
15-05-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 197, do 18 de outubro de 2016
Composición da mesa: 

Presidente da Mesa:
 O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 O técnico municipal, D. Alfonso Veiga García.
 O Concelleiro delegado de Obras Públicas, D. Juan Pablo Mauriz Romero.
 
Secretario da Mesa
 O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 83.744,58 euros (IVE engadido)
Prego técnico: 
Prego administrativo: PREGO ADMINISTRATIVO.pdf
Observacións: 

  O prego de cláusulas administrativas particulares que rexe este contrato foi aprobado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
O martes, día 13 de decembro de 2016, ás 12:00 horas, reunirase, en sesión pública, a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administratica contida no sobre A: Documentación; e apertura do sobre C: Oferta Económica, no segundo andar da Casa do Concello.
 

ADXUDICACIÓN: 05-04-2017.

ADXUDICATARIO: ALVAC, S.A.

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 59.815,14 EUROS (IVE ENGADIDO)

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 09-05-2017.

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es