Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/38/2016
Situación: Adxudicado
Descrición: SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
13-10-2016
Publicación anuncio:
Límite presentación ofertas:
29-11-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
16-04-2018
Medio publicación anuncio: DOUE; BOP nº 208, de 3 de novembro de 2016; BOE nº 269, de 7 de novembro de 2016
Composición da mesa: 

 Tal e como se dispón no Anexo XII do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe esta licitación, a composición da Mesa de Contratación é a seguinte:PRESIDENTE: D. José M. Blanco Suárez, alcaldeD. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, secretario xeralDna. María del Pilar Canzobre Méndez, interventora xeralDna. Yolanda Martínez García, xefa do Servizo SociocomunitarioDna. Catalina García Blanco, concelleira delegada de Acción SocialUn representante de cada grupo político con representación municipalSECRETARIO:D. Ignacio Mazaira Garro, xefe da Sección de Contratación

Importe de licitación: 14,50 EUROS/HORA MÁIS IVE ATA UN IMPORTE MÁXIMO DE 3.039.780,00 EUROS MÁIS 4% IVE PARA DEPENDENCIA E DE 78.300,00 EUROS MÁIS 10% IVE PARA LIBRE CONCORRENCIA
Prego técnico: prego técnico saf.pdf
Prego administrativo: prego administrativo saf.pdf
Observacións: 

 Data de remisión de anuncio ao DOUE: 21/10/2016. Vindeira publicación en BOE e BOPSolicitadas diversas aclaraciones por una empresa interesada en esta licitación, adjuntamos documento con las contestaciones remitidas a la misma.En relación al personal de nueva incorporación que las empresas pretendan aportar para la prestación del servicio, al margen del que se debe subrogar, aclaramos que en el momento de la licitación sólo es necesario presentar el perfil de dicho personal.O vindeiro xoves día 29 de decembro 2016, ás 11:35 reunirase a Mesa de Contratación para proceder en sesión pública a dar conta da documentación administrativa e á apertura do sobre dous: documentación relativa aos criterios con avaliación mediante un xuízo de valor, no segundo andar da Casa do Concello.O vindeiro luns día 27 de febreiro de 2017 ás 11:00 horas reunirase a Mesa da Contratación para proceder en sesión pública a dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra o recurso interposto pola Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS) e á apertura do sobre dous: documentación relativa aos criterios con avaliación mediante un xuízo de valor da dita fundación, no segundo andar da Casa do Concello.O vindeiro xoves día 16 de marzo de 2017 ás 13:15 horas reunirase a Mesa de Contratación en sesión pública para dar conta do informe técnico de valoración dos criterios con avaliación mediante xuízo de valor, e proceder á apertura do sobre tres: oferta técnica, no segundo andar da Casa do Concello.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 29/06/2017
ADXUDICATARIO: CLECE SA
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 13,99 euros máis IVE ata un improte máximo de 3.133.278,74 euros (IVE engadido)

DATA DE FORMALIZACIÓN: 11/08/2017

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es