Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/25/2016
Situación: Formalizado
Descrición: MANTEMENTO BÁSICO, LIMPEZA E APERTURA E PECHE DO PAVILLÓN CAMPO DA SERRA EN SANTA ICÍA-NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
21-10-2016
Publicación anuncio:
27-10-2016
Límite presentación ofertas:
11-11-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
17-02-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 204, de 27 de outubro de 2016
Composición da mesa: 

Segundo o Anexo VIII do prego de cláusulas administrativas particulares, a mesa de contratación está integrada por:
Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde
Vogais:
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral
Dna. María del Pilar Canzobre Méndez, Interventora Xeral
D. Rafael Flores Veiga, Xefe do Servizo de Deportes
D. Román Romero Blanco, Concelleiro delegado de Deportes

Secretario: Ignacio Mazaira Garro, Xefe da Sección de Contratación

Importe de licitación: 18,03 euros/hora máis 3,79 euros correspondentes ao IVE, o que fai un total de 21,82 euros/hora
Prego técnico: CON10I11S.pdf
Prego administrativo: CON10I129.pdf
Observacións: 

En relación a licitación que nos ocupa debemos aclarar, que segundo os datos facilitados pola empresa que actualmente presta o servizo, a categoría do persoal a subrogar é a de LIMPADOR/A.

O vindeiro luns, día 21 de novembro de 2016 ás 13:15 horas reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A e apertura do sobre B: documentación técnica para a valoración dos criterios de adxudicación que dependan dun xuízo de valor, no segundo andar da Casa do Concello.
O vindeiro mércores, día 7 de decembro de 2016 ás 12:30 horas reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta do informe técnico de valoración dos criterios de adxudicación que dependan dun xuízo de valor e apertura do sobre C: Proposición económica.

DATA DE ADXUDICACIÓN: 16/02/2017
ADXUDICATARIO: LIMANFER SL
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 13,95 euros/hora máis 2,93 euros/ de IVE o que fai un total de 16,88 euros/hora
FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 17/02/2017

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es