Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/12/2012
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE XESTIÓN DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
12-03-2012
Publicación anuncio:
15-03-2012
Límite presentación ofertas:
30-03-2012
Apertura ofertas:
Útima modificación:
20-12-2012
Medio publicación anuncio: BOP Nº 52 DE 15 DE MARZO DE 2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde-Presidente.

Vogais: D. María del Carmen Espada Cortizas, Concelleira delegada de Ensino, Bibliotecas e Igualdade.

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral.

D. Manuel Guillermo Antón, Interventor Xeral Acctal.

D. Alfonso Filgueira López, xefe do servizo Sociocomunitario.Secretario Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación.En caso de ausencia do Sr. Presidente ou dos titulares da Intervención e Secretaría, o réxime de substitucións será o que con carácter ordinario proceda, atendendo ás súas competencias e funcións como titular da praza ou cargo.

Importe de licitación: 99.998,00
Prego administrativo: PREGO ADMIN BIBLIOTECAS.pdf
Observacións: 

O mércores 25 de abril de 2012 ás doce e media reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B: "Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar  da Casa do Concello.
O venres 13 de xullo de 2012 ás doce reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre C: "Criterios valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar da Casa do Concello. SEGUNDA CONVOCATORIA: Media hora despois da indicada
ADXUDICATARIO:SERINDOC, S.L.
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 83.211,94 EUROS
DATA DE ADXUDICACIÓN:07-08-12
CONTRATO:24-08-12

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es