Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/22/2013
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE GRÚA
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: CONTRATO MENOR
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
Publicación anuncio:
24-05-2013
Límite presentación ofertas:
08-06-2013
Apertura ofertas:
Útima modificación:
19-07-2013
Medio publicación anuncio: PERFIL DO CONTRATANTE
Composición da mesa: 
Importe de licitación: 11.834,22 EUROS
Prego técnico: 
Prego administrativo: 
Observacións: 

Documentación a entregar:
-Modelo de declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións para contratar establecidas no artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público
- Compromiso de adscrición ao contrato de maquinaria y elementos auxiliares así como equipo humano que destinará a execución destes traballos.
-Oferta de prezos unitarios que non poderán superar os contemplados no anexo I.
Considéranse incluídos no cadro de prezos os gastos de traballo e realización de distinta orixe, tales como transporte, seguros, gastos específicos, estrutura, licitación e formalización de contratos, e en xeral todo tipo de imposición e repercusión derivada da asistencia, incluíndo calquera taxa que haxa que pagar á Administración para a execución dos traballos. (O Imposto sobre o Valor Engadido reflectirase por separado).
PERÍODO DE EXECUCIÓN: ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2013

ADXUDICATARIO: TALLERES ÁLVAREZ CAGIAO S.L.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 11.834,22 EUROS

DATA ADXUDICACIÓN: 17/06/2013

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es