Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/18/2013
Situación: Formalizado
Descrición: Prestación do servizo de Axuda no Fogar nas modalidades de atención á dependencia e básica
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
30-08-2013
Publicación anuncio:
04-09-2013
Límite presentación ofertas:
19-09-2013
Apertura ofertas:
Útima modificación:
03-12-2013
Medio publicación anuncio: BOP Nº168 DO MÉRCORES 4 DE SETEMBRO DE 2013
Composición da mesa: 

Presidente da Mesa:  
D. José Manuel Blanco Súárez, Sr. Alcalde, ou persoa en quen delegue.
 
Vogais:

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral ou persoa en quen delegue.
D. Manuel Guillermo Antón Villamil, Interventor Accidental ou persoa en quen delegue.
D. Alfonso Filgueira López, Xefe do Servizo sociocomunitario.
Dna. Catalina Mª García Blanco, Concelleira delegada para asuntos relacionados cos servizos de integración social.

Secretario da Mesa:
Ignacio Mazaira Garro,  Xefe da Sección de Contratación ou persoa en quen delegue.

Importe de licitación: DEPENDENCIA: 14,56 EUROS/HORA (4% DE IVE INCLUÍDO) - LIBRE CONCORRENCIA: 14,85 EUROS/HORA (10% DE IVE INCLUÍDO)
Prego técnico: PREGO TCO.AXUDA FOGAR.pdf
Prego administrativo: PREGO AXUDA FOGAR.pdf
Observacións: 

Aclaracións dos pregos: Ante as consultas realizadas vía telefónica, as dez follas do proxexto descritivo dos traballos  e método organizativo, relativo a requirimentos mínimos que deberá reunir as ofertas, reflectidas no punto "13.2.sobre B: Referencias técnicas",do prego de cláusulas administrativas particulares, e no punto  "21. Requirimentos mínimos que deberá reunir as ofertas presentadas para ser valoradas", do prego de prescricións técnicas, considérase polas dúas caras, é dicir, 20 carillas.
No que se refire ao tamaño de letra, tipificada no puntos citados no parágrafo anterior", admitirase calquera dos citados nos pregos: tamaño 10, 11 ou 12 (Arial Black)
 
O VINDEIRO LUNS DÍA 7 DE OUTUBRO DE 2013 ÁS 12:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE B: "REFERENCIAS TÉCNICAS" NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO
O VINDEIRO XOVES 31 DE OUTUBRO DE 2013 ÁS 13:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE C: "OFERTA ECONÓMICA" NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO
 
 
ADXUDICATARIO: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 13,38 EUROS MÁIS IVE.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 27/11/2013

DATA DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 03/12/2013

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es