Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/18/2012
Situación: Formalizado
Descrición: LIMPEZA XERAL, MANTEMENTO BÁSICO E SERVIZO DE CONSERXERÍA DO PAVILLÓN CAMPO DA SERRA-STA ICIA
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
30-03-2012
Publicación anuncio:
16-04-2012
Límite presentación ofertas:
02-05-2012
Apertura ofertas:
Útima modificación:
20-12-2012
Medio publicación anuncio: BOP Nº 71 de 16 de abril de 2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, alcalde-presidente.
Vogais: D. Natalia Hermida Rico, concelleira delegada de Deportes.
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, secretario xeral.
D. Manuel Guillermo Antón, interventor xeral acctal.
D. Rafael Flores Veiga, xerente do Padroado de Deportes.
 
Secretario: Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación.
 
 
En caso de ausencia do Sr. Presidente ou dos titulares da Intervención e Secretaría, o réxime de substitucións será o que con carácter ordinario proceda, atendendo ás súas competencias e funcións como titular da praza ou cargo.

Importe de licitación: 42.298,77 euros
Prego administrativo: PREGO ADMTIVO CAMPO DA SERRA.pdf
Observacións: 

Persoal a subrogar:
Peón con antigüidade desde 02/07/2003 e contrato a xornada completa
O luns 14 de maio de 2012 ás doce e cuarto reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B: "Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar  da Casa do Concello.
O martes 19 de xuño de 2012 ás doce reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre C: "Criterios valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar da Casa do Concello.

ADXUDICATARIO: PEDRA SALGADA S.L. 
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 33.960,40 EUROS
DATA DE ADXUDICACIÓN: 16/07/2012
CONTRATO ASINADO: 31/07/2012

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es