Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/53/2014
Situación: Formalizado
Descrición: ASISTENCIA TÉCNICA DE DOCENCIA NA ESCOLA DE MÚSICA MODERNA E ATENCIÓN DA AULA DE ENSAIO DA CASA DA MOCIDADE E CONSELLO MUSICAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO OFERTA ECONMICA MIS VANTAXOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIN
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
20-08-2014
Publicación anuncio:
29-08-2014
Límite presentación ofertas:
13-09-2014
Apertura ofertas:
Útima modificación:
06-11-2014
Medio publicación anuncio: BOP Nº 164, de 29 de agosto de 2014
Composición da mesa: Presidente da Mesa:D. José M. Blanco Suárez, alcalde da Corporación ou persoa en quen delegue.Vogais:D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, secretario xeral ou persoa en quen delegueD. Manuel G. Antón Villamil, interventor accidental ou persoa en quen delegueDna. Yolanda Martínez García, xefa accidental do Servizo Sociocomunitario ou persoa en quen delegueDna. Natalia Hermida Rico, concelleira delegada de MocidadeSecretario da MesaIgnacio Mazaira Garro, xefe de sección de Contratación ou persoa en quen delegue.
Importe de licitación: O tipo de licitación para o LOTE 1: 30,00 €/hora máis 6,30 € de IVE e para o LOTE 2: 15,50 €/hora máis 3,26 € de IVE
Prego administrativo: ESCOLA DE MUSICA MODERNA.pdf
Observacións: LOTE 1: ESCOLA DE MÚSICALOTE 2: XESTIÓN DAS AULAS DE ENSAIOPRAZO DE EXECUCIÓN: 2 ANOS. POSIBILIDADE DE PRÓRROGA: SI. Un ano.O IMPORTE MÁXIMO ANUAL para os dous lotes se fixa en 18.440,89 € máis 3.872,59 € de IVE. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 55.322,67 €.O VINDEIRO LUNS, DÍA 29 DE SETEMBRO DE 2014, ÁS 12:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA PÚBLICA DO SOBRE B CORRESPONDENTE Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLOO VINDEIRO XOVES, DÍA 9 DE OUTUBRO ÁS 12:15 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA PÚBLICA DO SOBRE C CORRESPONDENTE Á OFERTA ECONÓMICA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO ADXUDICATARIO ( 2 LOTES): ESPROADE SL SERVICIOS INTEGRADOS DATA DA ADXUDICACIÓN: 29/10/2014 IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: LOTE1: XESTIÓN ESCOLA DE MÚSICA: 28,39 EUROS/HORA MÁIS IVE LOTE 2: XESTIÓN AULAS DE ENSAIO: 14,60 EUROS/HORA MÁIS IVE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 31/10/2014
Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es