Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/17/2014
Situación: Formalizado
Descrición: MANTEMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESTÁNDAR NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO OFERTA ECONMICA MIS VANTAXOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIN
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
29-08-2014
Publicación anuncio:
10-09-2014
Límite presentación ofertas:
25-09-2014
Apertura ofertas:
Útima modificación:
19-11-2014
Medio publicación anuncio: BOP Nº 172, de 10 de setembro de 2014
Composición da mesa: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde da Corporación ou persoa en quen delegue.Vogais:D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral ou persoa en quen delegueD. Manuel G. Antón Villamil, Interventor Accidental ou persoa en quen delegueDna. Mª José Rodríguez Porto, concelleira delegada de Novas Tecnoloxías ou persoa en quen delegueD. Manuel Rodríguez Alvarez, técnico G.M. Comunicación e Información, ou persoa en quen delegueSecretario da MesaIgnacio Mazaira Garro, Xefe da Sección de Contratación, ou persoa en quen delegue
Importe de licitación: 95.720,00 euros (IVE engadido)
Prego técnico: PLIEGO TÉCNICO.pdf
Prego administrativo: PREGO ADMINISTRATIVO.pdf
Observacións: PRAZO EXECUCIÓN: 2 ANOSPOSIBILIDADE DE PRÓRROGA: POR UN ANO, ATA UN MÁXIMO DE DOUSVALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 158.214,88 eurosSOLICITADA INFORMACIÓN POR PARTE DUNHA EMPRESA CON REFERENCIA ÁS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS, EQUIPOS E SERVIDORES OBXECTO DESTE CONTRATO DE MANTEMENTO, ACHEGAMOS INFORME DOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DESTE CONCELLO NO QUE SE REFIREN OS DATOS CORRESPONDENTESO VINDEIRO XOVES, DÍA 9 DE OUTUBRO DE 2014, ÁS 12:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA PÚBLICA DO SOBRE C CORRESPONDENTE Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLOO VINDEIRO VENRES, DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, ÁS 11:45 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA EN SESIÓN PÚBLICA DO INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN CONTIDA NO SOBRE C, E APERTURA DO SOBRE A CORRESPONDENTE Á PROPOSICIÓN ECONÓMICA, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO

ADXUDICATARIO: INFORHOUSE SL
DATA DA ADXUDICACIÓN: 12/11/2014
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 85.668,00 EUROS (IVE engadido)

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 14/11/2014
Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es