Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/10/2012
Situación: Formalizado
Descrición: LIMPEZA DE ESCOLAS E EDIFICIOS MUNICIPAIS
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
04-04-2012
Publicación anuncio:
17-04-2012
Límite presentación ofertas:
22-05-2012
Apertura ofertas:
Útima modificación:
03-01-2013
Medio publicación anuncio: DOUE de 17 de abril de 2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde-Presidente.
Vogais: D. Juan Pablo Mauriz Romero , Concelleiro delegado de Servizos.
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral.
D. Manuel Guillermo Antón Villamil, Interventor Xeral Acctal.
D. Francisco García Gato, xefe dos Servizos Externos.
 
Secretario: Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación.
 
En caso de ausencia do Sr. Presidente ou dos titulares da Intervención e Secretaría, o réxime de substitucións será o que con carácter ordinario proceda, atendendo ás súas competencias e funcións como titular da praza ou cargo.

Importe de licitación: 934.225,33 euros
Prego administrativo: prego limpeza interiores.pdf
Observacións: 

O martes 12 de xuño de 2012 ás 12:00 reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B "Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar da Casa do Concello
O martes 24 de xullo de 2012 ás 12:00 horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre C "Criterios valorables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar da Casa do Concello.
Resolto por resolución de alcaldía de 4 de outubro de 2012 o recurso especial en materia de contratación interposto pola empresa EUROLIMP SA.

ADXUDICATARIO: SAMYL SL
IMPORTE: 732.554,47 EUROS
DATA DA ADXUDICACIÓN: 24/08/2012

CONTRATO ASINADO: 02/01/2013
 

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es