Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/43/2014
Situación: Formalizado
Descrición: XESTIÓN MEDIANTE A MODALIDADE DE CONCESIÓN, DO SERVIZO PÚBLICO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE A SOLAINA, PIÑEIROS E A GÁNDARA
Tipo de contrato: Xestión de servicio
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
30-12-2014
Publicación anuncio:
14-01-2015
Límite presentación ofertas:
29-01-2015
Apertura ofertas:
Útima modificación:
16-06-2015
Medio publicación anuncio: BOP Nº 8, DE 14 DE XANEIRO DE 2015
Composición da mesa: Presidente da Mesa: D. José M. Blanco Suárez, alcalde da Corporación ou persoa en quen delegue. Vogais: D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, secretario xeral ou persoa en quen delegueD. Manuel G. Antón Villamil, interventor accidental ou persoa en quen delegueDna. Yolanda Martínez García, xefa accidental do servizo SociocomunitarioDna. Mª Carmen Espada Cortizas, concelleira delegada de Ensino. Secretario da Mesa Ignacio Mazaira Garro, xefe da Sección de Contratación ou persoa en quen delegue. 
Importe de licitación: CUSTE TOTAL DOS PREZOS MÁXIMOS DOS SERVIZOS ESTIPULADOS NO PREGO (CLÁUSULA 6), QUE PODEN SER MELLORADOS Á BAIXA E QUE ESTÁN INDICADOS ASÍ MESMO NO CADRO DE OBSERVACIÓNS DO PRESENTE ANUNCIO
Observacións:  PREZOS MÁXIMOS DOS SERVIZOS: XORNADASTARIFAS MÁXIMASXORNADA COMPLETA CONTINUADA255 €XORNADA ESCOLAR CONTINUADA240 €XORNADA COMPLETA PARTIDA255 €XORNADA MAÑÁ OU TARDE140 €COMEDOR100 €ALMORZO15 €MERENDA20 €HORA AMPLIADA25 €ORZAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO: 2.717.720,00 eurosO VINDEIRO MÉRCORES DÍA 11 DE FEBREIRO DE 2015 ÁS 12:00 REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN EN SESIÓN PÚBLICA PARA PROCEDER Á APERTURA DO SOBRE B: CRITERIOS NON AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO.O VINDEIRO VENRES DÍA 27 DE FEBREIRO DE 2015 ÁS 12:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN EN SESIÓN PÚBLICA PARA PROCEDER Á APERTURA DO SOBRE REFERENTE AOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES, NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO.

ADXUDICATARIO: FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISES (FESAN)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 26/03/2015
IMPORTE ADXUDICACIÓN:
SERVIZO Prezo ofertado
Xornada completa continuada 246,08 euros
Xornada escolar continuada 230,40 euros
Xornada completa partida 216,75 euros
Xornada mañá ou tarde 131,60 euros
Comedor 97,00 euros
Almorzo 12,00 euros
Merenda 10,00 euros
Hora ampliada 12,50 euros

DATA DE FORMALIZACIÓN: 30/03/2015
Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es