Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/96/2014
Situación: Formalizado
Descrición: LIMPEZA DE INTERIORES DE EDIFICIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
16-07-2015
Publicación anuncio:
Límite presentación ofertas:
25-08-2015
Apertura ofertas:
Útima modificación:
04-04-2016
Medio publicación anuncio: DOUE de 22 de xullo de 2015, BOE E BOP
Composición da mesa: 

PRESIDENTE: O Alcalde-Presidente da Corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.VOGAIS:O Secretario Xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.O Interventor Xeral, D. Vicente Calvo del Castillo ou persoa que o substitúa nas súas funcións.O Xefe de Servizos Externos, D. Francisco García GatoO Concelleiro delegado de Servizos, D. José Ibán Santalla BorreirosSECRETARIO DA MESA: O Xefe de Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 1.804.404,01 EUROS
Observacións: 

DATA DE REMISION DE ANUNCIO AO DOUE 17/07/2015.VINDEIRA PUBLICACION EN BOE E BOP.FECHA PUBLICACIÓN BOE: 01/08/2015FECHA PUBLICACIÓN BOP: 03/08/2015ACLARACIÓN:Á VISTA DO ESTABLECIDO NO PUNTO 4.2 DO PREGO TÉCNICO, NO QUE SE ESTRUTURA A MEMORIA ECONÓMICA, EN CONCRETO, A REDACCIÓN DADA AO PUNTO 4.2.5 DO MESMO, E CONSIDERANDO , QUE NON SE PODEN INCLUÍR NO SOBRE 'C' DATOS DOS QUE SE POIDAN DEDUCIR A OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA, DEBEMOS INTERPRETAR QUE DONDE PON "CANTIDADE TOTAL PRESUPOSTADA PARA A OFERTA BASE" DEBE ENTENDERSE COMO A CANTIDADE TOTAL PRESUPOSTADA COMO O TIPO BASE DE LICITACIÓN, CANTIDADE ESTA SOBRE A QUE SE DEBEN DESENVOLVER OS OUTROS APARTADOS DO PUNTO 4.2.ACLARACIÓN:A LA VISTA DE LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.2 DEL PLIEGO TÉCNICO, EN EL QUE SE ESTRUCTURA LA MEMORIA ECONÓMICA, EN CONCRETO, LA REDACCIÓN DADA AL PUNTO 4.2.5 DEL MISMO, Y CONSIDERANDO, QUE NO SE PUEDEN INCLUÍR EN EL SOBRE 'C' DATOS DE LOS QUE SE PUEDAN DEDUCIR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA, DEBEMOS INTERPRETAR QUE DONDE PONE "CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA PARA LA OFERTA BASE" DEBE ENTENDERSE COMO LA CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA COMO EL TIPO BASE DE LICITACIÓN, CANTIDAD ESTA SOBRE LA QUE SE DEBEN DESENVOLVER LOS OTROS APARTADOS DEL PUNTO 4.2.O VINDEIRO LUNS DÍA 14 DE SETEMBRO DE 2015, ÁS 12 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE C: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLOO VINDEIRO VENRES DÍA 9 DE OUTUBRO DE 2015 ÁS 13 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER EN SESIÓN PÚBLICA A DAR CONTA DA AVALIACIÓN TÉCNICA DO SOBRE C E Á APERTURA DO SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLOO VINDEIRO DÍA, MARTES 19 DE XANEIRO DE 2016, ÁS 13:30 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO PARA PROCEDER EN SESIÓN PÚBLICA A DAR CONTA DA VALORACIÓN DA OFERTA TÉCNICA DE FERROVIAL SERVIZOS SA E APERTURA DA OFERTA ECONÓMICA DA EMPRESA FERROVIAL SERVIZOS SA

DATA DA ADXUDICACIÓN: 22/02/2016

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 1.398.000,00 EUROS MÁIS 293.580,00 EUROS DE IVE O QUE FAI UN TOTAL DE 1.691.580,00 EUROS

ADXUDICATARIO: SAMYL SL

DATA DE FORMALIZACIÓN: 17/03/2016

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es